Víc z Netolic, z. s.

Snažíme se dělat něco pro to, aby se v místě, kde žijeme, žilo dobře nejen nám, ale i našim dětem.
Snažíme se chránit přírodu, utvářet krajinu a rozvíjet veřejný život a mezilidské vztahy.

CO DĚLÁME?

Fotografie z uskutečněných akcí a plánované události najdeš na Facebooku a Instagramu.

Sázíme...

...zeleň, která dává život.

Uklízíme...

...odpad, který do přírody nepatří.

Pořádáme...

...akce, které stmelují.

AKTUALITY

PROJEKT: Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích

v RÁMCI PROJEKTU JSME NECHALI ZPRACOVAT NÁVRH NA ÚPRAVU OKOLÍ KOSTELA a zajímá nás váš názor na něj.

PROSÍM O VYPLNĚNÍ KRÁTKÉHO DOTAZNÍKU.

ODKAZ NA DOTAZNÍK


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


PŘIDEJ SE K NÁM!

Chceme ukázat našim dětem, že když máš něco rád, je potřeba o to pečovat.

Staň se členem spolku...

...chceš-li činnost spolku ovlivňovat, finančně podpořit a je Ti více než 15 let.

Členský příspěvek 200 Kč/rok.

Staň se součástí komunity...

...nechceš-li se vázat členstvím nebo je Ti méně než 15 let, ale můžeš nabídnout nápady, silné paže, materiál...

Sleduj nás a účastni se našich akcí.

Postrádáš něco v Netolicích?

Máš v hlavě nápad k zamyšlení či dokonce k uskutečnění?

Chceš přiložit ruku k dílu nebo lépe obě?


Dej nám o sobě vědět!

Kontakty

Víc z Netolic, z. s.

IČ 107 48 288

datová schránka: 2qkby7r

Výpis ze spolkového rejstříku

Stanovy spolku

Petrův Dvůr, č. ev. 49, 384 11 Netolice

vicznetolic@gmail.com


NAŠI PARTNEŘI

Organizace, které naši činnost podporují finančně, materiálně či prací. Děkujeme!