Víc z Netolic, z. s.

Snažíme se dělat něco pro to, aby se v místě, kde žijeme, žilo dobře nejen nám, ale i našim dětem.
Snažíme se chránit přírodu, utvářet krajinu a rozvíjet veřejný život a mezilidské vztahy.

CO DĚLÁME?

Fotografie z uskutečněných akcí a plánované události najdeš na Facebooku a Instagramu.

Sázíme...

...zeleň, která dává život.

Uklízíme...

...odpad, který do přírody nepatří.

Pořádáme...

...akce, které stmelují.

AKTUALITY

PROJEKT: Návrh na úpravu okolí Kostela Nanebevzetí P. Marie v NetolicícH

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.


PROJECT: Proposal to modify the surroundings of the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Netolice

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants

PŘIDEJ SE K NÁM!

Chceme ukázat našim dětem, že když máš něco rád, je potřeba o to pečovat.

Staň se členem spolku...

...chceš-li činnost spolku ovlivňovat, finančně podpořit a je Ti více než 15 let.

Členský příspěvek 200 Kč/rok.

Staň se součástí komunity...

...nechceš-li se vázat členstvím nebo je Ti méně než 15 let, ale můžeš nabídnout nápady, silné paže, materiál...

Sleduj nás a účastni se našich akcí.

Postrádáš něco v Netolicích?

Máš v hlavě nápad k zamyšlení či dokonce k uskutečnění?

Chceš přiložit ruku k dílu nebo lépe obě?


Dej nám o sobě vědět!

Kontakty

Víc z Netolic, z. s.

IČ 107 48 288

datová schránka: 2qkby7r

Výpis ze spolkového rejstříku

Stanovy spolku

Petrův Dvůr, č. ev. 49, 384 11 Netolice

vicznetolic@gmail.com


NAŠI PARTNEŘI

Organizace, které naši činnost podporují finančně, materiálně či prací. Děkujeme!